background

Zarządzanie konfliktem

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

W naszej kulturze konflikt traktowany jest jako coś niepożądanego, jako niechcianą konfrontację lub coś czego należy unikać. W tym ujęciu konflikt kojarzy się ze światem wygranych i przegranych.

Podczas gdy konflikt jest po prostu częścią życia. Jest wyrazem tego, że ludzie, którzy ze sobą pracują, mają swoje wizje i aspiracje. Konflikt jest informacją, że dla kogoś ważne jest „to i to”, a dla kogoś innego „tamto”.

Jak wdrożyć strategię wygrany – wygrany? Jak nie uruchomić gadziego mózgu do walki lub ucieczki, ale wykorzystać konflikt do nawiązania lepszego kontaktu pomiędzy stronami? Jak rozpoznać potrzeby ludzi i na ich podstawie stworzyć bardziej innowacyjne rozwiązania biznesowe? Szkolenie to wyposaży cię w konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów i techniki mediacji zgodne z metodą Non-Violent Communication.  

 

Program

 1. Konflikty w organizacji
 • Organizacyjne przyczyny konfliktu
 • Analiza sytuacji konfliktowej
 1. Rodzaje konfliktów
 • Rozwiązywanie konfliktu poprzez mediacje, arbitraż i facylitację
 • Emocje i potrzeby stron konfliktu
 1. Proces zarządzania konfliktem
 • Spirala konfliktu według J. Coleman
 • Kierowanie konfliktem
 1. Styl lidera w praktyce
 • Style komunikacji PCSI
 • Prowadzenie trudnych rozmów
 1. Sukces w zarządzaniu konfliktem
 • Bariery komunikacyjne
 • Czynniki sukcesu
 • Kluczowe umiejętności lidera

Długość: 1 dzień

background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl