background

Wizja i strategia organizacji

WIZJA I STRATEGIA ORGANIZACJI

Dla większości firm wdrożenie zmian strategicznych stanowi poważne wyzwanie. Według badania firmy McKinsey aż 70% inicjatyw strategicznych nie osiąga zakładanych rezultatów.

Gdy Bill Gates chciał zapobiec dominacji Appla na rynku telefonów komórkowych, zlecił ówczesnemu prezesowi Microsoftu opracowanie konkurencyjnego urządzenia. Prezes firmy delegował zadanie swoim wiceprezesom, z których każdy miał do dyspozycji tysiące inżynierów i budżet setek milionów dolarów. Fiasko tego przedsięwzięcia przeszło do historii branży nowych technologii.

Co poszło nie tak? Pomimo wspólnej strategii poszczególne działy korporacji nie współpracowały ze sobą. Okazało się, że kultura organizacyjna Microsoftu nie wspiera współpracy koniecznej do szybkiego kreowania i wdrażania innowacji.

Zarządy firm często podkreślają, że warunkiem wdrożenia strategi jest efektywna komunikacja. Problem w tym, że ich komunikacja skupia się tylko na stronie intelektualnej (lewa półkula mózgu), podczas gdy wdrożenie strategii zależy w ostateczności od emocjonalnego zaangażowania organizacji (prawa półkula mózgu).

Nasza firma pomaga zespołom zarządzającym tworzyć warunki niezbędne do efektywnego opracowania i wdrożenia strategii. Do tych warunków należy: budowanie zaangażowania, przełamanie myślenia silosowego, efektywna kominikacja oraz praca zespołowa.

Pracujemy z zespołami zarządzającymi na wszystkich etapach strategicznego zarządzania: od tworzenia wizji i strategii, poprzez opracowanie planów strategicznych do kaskadowania inicjatyw strategicznych do wszystkich szczebli organizacji.

Wspierając organizacje posługujemy się całą gamą różnorodnych narzędzi, takich jak:

  • Audyt strategiczngo zarządzania
  • Warsztaty budowania wizji organizacji
  • Warsztaty opracowania celów strategicznych
  • Wsparcie pracy miedzydziałowych grup projektowych
  • Organizacja „targów strategii”
  • Przygotowanie liderów do komunikacji strategii swoim zespołom
  • Opracowanie systemu monitoringu i weryfikacji wdrożenia strategii.
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl