1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłacenie pełnej ceny szkolenia najpóźniej w dniu przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Po wpłynięciu zapłaty na konto Corporate Coach U Sp. z o.o. Uczestnik zostanie poinformowany o akceptacji swojego udziału w szkoleniu.
 3. Pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik otrzyma na podany adres email dane dostępu do szkolenia online.
 4. Warunki rezygnacji z udziału w szkoleniu:
  • Jeśli uczestnik poinformuje Corporate Coach U Sp. z o.o.  o rezygnacji ze swojego udziału nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, to otrzyma zwrot pełnej wpłaconej ceny szkolenia.
  • Jeśli uczestnik poinformuje Corporate Coach U Sp. z o.o. o rezygnacji ze swojego udziału później niż 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia, to nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
  Informacja o rezygnacji musi być przesłana na adres: kontakt@coachu.pl.
 5. Corporate Coach U Sp. z o.o. ma prawo odwołać lub zmienić termin szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestnika szkolenia drogą telefoniczną lub emailową.
 6. Niniejszy formularz jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
 7. Niniejszy formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu – umowa jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Corporate Coach U Sp. z o.o. a Zamawiającym.

Comments are closed.