background

Tworzenie modeli kompetencji

TWORZENIE MODELI KOMPETENCJI

Model kompetencji to grupa powiązanych ze sobą kompetencji, które razem opisują lepsze lub efektywne działanie na określonym stanowisku lub roli w określonej organizacji. Pomagamy organizacjom rozwijać strukturę kompetencji, modele kompetencji i aplikacje HR, które łączą strategie HR ze strategiami biznesowymi.

Korzyści

W badaniu dotyczącym kompetencji przeprowadzonym przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM) w USA 93% z 500 menedżerów najwyższego szczebla stwierdziło, że modele kompetencji są ważne dla sukcesu ich organizacji. Oto przykładowe korzyści, jakie wdrożenie modelu kompetencji przynosi organizacjom:

 • Wyznacza konkretny kierunek efektywności na każdym stanowisku, który jest zgodny z celami i strategią organizacji.
 • Daje działowi HR wiedzę o wszystkich umiejętnościach pracowników.
 • Umożliwia dokładniejszą identyfikację potrzeb rozwojowych pracowników
 • Pozwala pracownikom przejąć odpowiedzialność za umiejętności i zachowania wymagane na ich stanowiskach.
 • Dzięki wiedzy o aktualnych umiejętnościach pracowników organizacje mogą przewidzieć, jakie umiejętności będą potrzebne w przyszłości i uwzględnić to w swojej strategii.
 • Zapewnia spójny i sprawiedliwy system oceny pracowników.

Nasz proces

Proces modelowania kompetencji Coach U rozpoczyna się od zidentyfikowania pracowników osiągających najlepsze wyniki, aby następnie określić posiadane przez nich umiejętności, wiedzę i cechy, które umożliwiają im osiąganie takich wyników. Metodami zbierania danych są wywiady zdarzeń behawioralnych i panele ekspertów. Nasz pełny projekt modelowania kompetencji składa się z następujących etapów:

 1. Opracowanie strategii dotyczącej kompetencji
 • Identyfikacja potrzeb biznesowych
 • Określenie podejścia do projektu
 1. Modelowanie kompetencji
 • Planowanie projektu
 • Zbieranie danych
 • Analiza i kodowanie danych
 • Stworzenie modelu
 1. Wdrożenie kompetencji
 • Opracowanie pierwszych zastosowań: rozwój, rekrutacja, oceny okresowe, planowanie sukcesji
 • Opracowanie komunikacji modelu i zastosowań
 • Opracowanie planu wdrożenia
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl