background

Rozwój zespołów zarządzających

Wspólna wizja i strategiczne cele.
Wzmocnienie wewnętrznej komunikacji i integracji.

“Jednym z największych paradoksów przywództwa jest potrzeba lidera, aby być zarówno upartym, jak i otwartym. Przywódca musi nalegać, aby trwać przy wizji. Ale musi być otwarty podczas tego procesu.”
– Simon Sinek

ROZWÓJ ZESPOŁÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

Warsztaty dla zespołów zarządzających mają na celu wsparcie ich w tworzeniu wizji i strategicznych celów dla jednostki, którą zarządzają – całej firmy lub jej części. W wyniku warsztatu zespół wypracowuje wizję, cele strategiczne, wewnętrzny kontrakt na współpracę i klarowne role oraz wzmacnia wewnętrzna komunikację i integrację. Dzięki warsztatom zespół zarządzający mówi jednym głosem i angażuje kolejne poziomy organizacji poprzez kaskadowanie wizji i celów.

Program

  • Diagnoza zespołu zarządzającego
  • Wizja, cele strategiczne i plany działania
  • Kaskadowanie wizji i strategii
  • Komunikacja zarządcza
  • Role w zespole zarządzającym
  • Style przywódcze Daniel Goleman
  • Style komunikacji PCSI
  • Kontrakt na współpracę

Długość: 1 dzień

background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl