background

Ocena DISC

OCENA DISC

Model osobowości DISC jest testem badającym style behawioralne człowieka. DISC to 4 style zachowań, stworzone na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona. Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności.

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów zachowań:

  • D – Dominant (Dominujący)
  • I – Influencing (Wpływowy)
  • S – Steady (Stały)
  • C – Compliance (Sumienny)

Model DICS znalazł swoje szerokie zastosowanie w sferze zawodowej. Wykorzystywany jest do określania ludzkich umiejętności w obszarze pracy zespołowej, obsługi klienta czy analizy potencjalnego przywództwa.

background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl