page-header

Narzędzia diagnostyczne w coachingu

Corporate Coach U Poland oferuje szereg metod do diagnozowania osób, zespołów i organizacji.

Narzędzia te są używane do mierzenia luki pomiędzy aktualną a pożądaną kulturą coachingową i poziomem kompetencji coachingowych. Prowadzimy oceny organizacji by oszacować mocne strony, co pozwoli zaplanować zakres, wybrać moment i zadania biznesowe dla działań prowadzących do zmiany kultury organizacyjnej.

Narzędzia do oceny obejmują:

 • PCSI ® (Kwestionariusz Osobistych Stylów Coachingowych)
 • MBTI ® (Wskaźnik Typów Myers-Briggs)
 • Informacje zwrotne 360 stopni
 • Ośrodki Rozwoju (Development Center)
PCSI ® (Kwestionariusz Osobistych Stylów Coachingowych)

PSCI to narzędzie, które pomaga liderom, menedżerom i coachom zrozumieć, jak można się łatwiej komunikować w różnego typu relacjach (zespołowych, podczas wykonywania projektu itp.). Narzędzie bada cztery style PCSI i rozwija świadomość tego, jak te style przejawiają się w środowisku pracy. Pomaga to liderom, menedżerom i coachom dostosować swoje style do współpracowników i klientów.

MBTI ® (Wskaźnik typów Myersa-Briggsa)
 • MBTI jest najszerzej używanym kwestionariuszem osobowości w rozwoju przywództwa i zarządzania. Co roku na całym świecie około 2.000.000 osób jest diagnozowanych poprzez MBTI. MBTI stosuje się, by pomóc menedżerom i liderom w poprawieniu ich zawodowych i osobistych relacji, zwiększeniu efektywności i rozpoznaniu preferencji przywódczych i komunikacji interpersonalnej. MBTI pomaga w ustaleniu celów dla coachingu i zrozumieniu osobistych stylów coachingu.MBTI® mierzy osobiste preferencje używając czterech podstawowych wymiarów:
  • ekstrawersja/introwersja,
  • postrzeganie/intuicja,
  • myślenie/odczuwanie
  • osądzanie/obserwacja.

  Różne kombinacje tych preferencji tworzą 16 typów osobowości.

Informacje zwrotne 360 stopni
 • Informacje zwrotne 360 stopni to metoda i narzędzie, które daje menedżerom i liderom możliwość otrzymania informacji zwrotnych na temat swoich kompetencji (łącznie z kompetencjami coachingowymi) od ich przełożonych, kolegów, podwładnych i klientów wewnętrznych. Informacje zwrotne dostarczają wglądu w umiejętności i zachowania pożądane w organizacji, by zrealizować jej misję, wizję i cele oraz postępować zgodnie z jej wartościami. Informacje zwrotne dotyczą zachowań niezbędnych do przewyższenia oczekiwań klientów i osiągnięcia sukcesu w organizacji.Informacje zwrotne 360 stopni są używane:
  • W celu uświadomienia liderom i menedżerom ich mocnych stron i obszarów do rozwoju, i na podstawie tego ustalenia celów dla coachingu
  • W diagnozowaniu poziomu kompetencji przywódczych i coachingowych w organizacji.
Ośrodek Rozwoju (Development Center)

Ośrodek Rozwoju to zestaw technik oceny, który obejmuje działania i ćwiczenia, na podstawie których profesjonalni asesorzy oceniają poziom kompetencji przywódczych i coachingowych uczestników Ośrodka. Ośrodki Rozwoju są prowadzone, by ustalić osobiste cele coachingu i rozpoznać style coachingu. Podczas każdego Ośrodka Rozwoju 8-12 uczestników jest ocenianych przez kilku asesorów.