background

MBTI® w zespole

Meyrs-Briggs Type Indicator

Budowanie wzajemnego zrozumienia.

„Każda osoba w Twojej firmie jest wektorem.
Twój postęp zależy od sumy wszystkich wektorów.“
– Elon Musk

MBTI® W ZESPOLE

MBTI® to najczęściej stosowany w organizacjach test osobowości na świecie. Co roku testowi temu poddaje się ponad 2,5 miliona osób. Korzysta z niego aż 89% firm z listy Fortune 100, jak również tysiące średnich i mniejszych organizacji na całym świecie. Narzędzie to oparte jest na ponad 50 latach badań i wykorzystywane w takich obszarach jak rozwój osobisty, budowanie zespołu czy rozwój przywództwa.
Wynik testu określa, do którego z 16 typów osobowości należy badana osoba. Znajomość własnego typu wyjaśnia nam, dlaczego postępujemy tak a nie inaczej i skąd się biorą nasze mocne i słabsze strony. Znajomość typów współpracowników buduje wzajemne zrozumienie i pozwala zbudować najlepsze sposoby współpracy.
Na podstawie MBTI® można opracować zależnie od potrzeb następujące raporty: Podstawowy Profil, Wywieranie Wpływu, Dopasowanie Kariery, Podejmowanie decyzji, Raport Zespołu, Styl Komunikacji, Zarządzanie Konfliktem i Reagowanie na Stres.
MBTI stosujemy głównie:
• Jako przygotowanie do procesu coachingowego
• Jako przygotowanie do programu rozwoju liderów
• W celu poprawy współpracy i komunikacji w zespole
• W celu planowania rozwoju zawodowego i osobistego.
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl