background

Kultura coachingowa organizacji

Wdrożenie kultury coachingowej to już nie jest luksusowa opcja, ale warunek konieczny do konkurencyjności i wyważonego rozwoju organizacji. Coaching, wprowadzony w całej organizacji, wspiera rozwój przywództwa i poprawia motywację, wyniki i współpracę między pracownikami. O jakości kultury coachingowej decyduje powszechność i poziom kompetencji coachingowych u wszystkich osób w organizacji. Korzyści z wdrożenia kultury coachingowej to bardziej świadome działanie, poprawa relacji między funkcjami, myślenie strategiczne, bardziej pozytywne postawy i więcej innowacji. W kulturze coachingowej pracownicy dążą do rozwijania kompetencji coachingowych i stawania się menedżerami-coachami. Jednym z narzędzi wdrożenia kultury coachingowej są nasze szkolenia Coaching Clinic Fundamentals i Coaching Clinic Advanced.

Proces

 1. Przygotowanie
 • Ocena istniejącej kultury
 1. Zasoby
 • Budowanie zespołu wewnętrznych coachów
 • Rozwój wewnętrznych coachów
 • Współpraca z zewnętrznymi coachami
 1. Pozycjonowanie coachingu
 • Promowanie coachingu w organizacji
 • Stworzenie zasad i procedur
 • Wsparcie coachów w pracy
 1. Mierzenie efektów
 • Ocena kultury coachingowej i wyników
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl