background

Kręgi kobiet

Na całym świecie, pod różnymi szerokościami geograficznymi, kobiety i mężczyźni różnych ras, kultur i religii, uznawali koło i krąg za kształt święty. Jest ono symbolem przemiany i ewolucji. Kojarzone jest z doskonałością, jednością i pełnią. Przestrzeń kręgu uznawana była często za miejsce rządzące się swoimi prawami lub za miejsce, w którym ustanawiane są nowe prawa. Nieprzypadkowo w krajach dawnego bloku wschodniego Obrady Okrągłego Stołu stanowiły kluczowy element płynnego przejścia do demokracji. Ustawienie krzeseł w okręgu, a nie w rzędach, zapoczątkowuje często głębokie przemiany w strukturach firm i instytucji. Siedząc w kręgu, w jednakowej odległości od centrum, uczestnicy spotkania widzą siebie nawzajem. Krąg nie tworzy hierarchii. Każdy członek kręgu ma taki sam wkład w jego formowanie, wszyscy są równie ważni i w takim samym stopniu zasługują na uwagę i mają prawo głosu.

Jak działają kręgi kobiet

Kręgi to unikalna forma rozwoju dla kobiet w biznesie, która pomaga im rozwinąć potencjał, który nie jest w pełni wykorzystywany przez organizacje zarządzane głównie przez mężczyzn. Przez cały czas trwania kręgu dajemy sobie wsparcie w przełamywaniu wewnętrznych i zewnętrznych barier i w utrzymaniu pozytywnych zmian. Odkrywając wspólnotę doświadczeń i wyzwań zwiększamy swoją pewność siebie i siłę przebicia w organizacji. Uczestnicząc w kręgu jesteśmy poszukiwaczami prawdy o sobie, słuchamy siebie o wiele głębiej niż na co dzień.  Krąg jest miejscem, z którego czerpiemy energię. Jest też szkołą słuchania, intuicji, empatii i relacji. Zaczynamy odczuwać jak krąg dodaje nam siły i pozwala otworzyć się na nowe sposoby funkcjonowania.

Czas życia jednego kręgu to zazwyczaj 12 miesięcy. Spotkania kręgu odbywają się regularnie raz w miesiącu i trwają 3 godziny. Liczba uczestników to 8-20 osób. Po początkowych dwóch spotkaniach kiedy grupa się formuje, krąg staje się zamkniętym kręgiem (tzn. nowe osoby nie mogą już do niego dołączyć).

Obszary nad którymi pracują uczestniczki kręgów to m.in.

  • Zarządzanie swoją energią
  • Budowanie wewnętrznej mocy i wiary w siebie
  • Budowanie relacji
  • Wzmacnianie wewnętrznej motywacji
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • Tworzenie wizji swojego rozwoju zawodowego
  • Zwiększenie samoświadomości i autorefleksji
  • Pomaganie innym w rozwoju
  • Przekazywanie i odbieranie feedbacku jako narzędzia transformacji