background

Komunikacja w zespole

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Komunikacja w zespole jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów współpracy. Komunikacja w zespołach to coś więcej niż efektywna praca. Pozwala każdemu członkowi zespołu zdobywać potrzebne informacje. Ponadto buduje zaufanie i pozytywne relacje, podnosi morale i pozwala utrzymać zaangażowanie w zespole. Efektywna komunikacja sprzyja zarówno efektywności, jak i kreatywności pracowników. Korzyści te pokazują, jak ważne jest inwestowanie w kulturę silnej komunikacji zespołowej. Taką inwestycją może być dla ciebie udział w naszym szkoleniu „Komunikacja w zespole”.

Program

  • Wpływ komunikacji na efektywność i klimat w zespole
  • Dobór sposobów i kanałów przekazu do celu komunikacji
  • Wpływ indywidualnych stylów komunikacji na interakcje w zespole
  • Stosowanie inkluzywnego języka
  • Komunikacja pozwalająca rozwiązywać konflikty
  • Praktyki podejmowania decyzji
  • Zapobieganie zjawisku myślenia grupowego
  • Stosowanie nowych technologii w komunikacji grupowej

Długość: 2 dni

background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl