background

Wellbeing

Według ICAN Institute, tylko 7% dorosłych osiąga dobrostan we wszystkich pięciu aspektach wellbeing. Jednocześnie niemal 30% badanych twierdzi, że żaden z tych aspektów nie jest zaspokojony.

Te aspekty to: emocjonalny, społeczny, mentalny, fizyczny i duchowy. Kluczem do dobrostanu jest zbudowanie  nawyków w każdym z pięciu aspektów wellbeing i konsekwentne pielęgnowanie tych nawyków. Zdolność codziennego żonglowania aspektami, czyli utrzymywania pozytywnych nawyków, daje poczucie satysfakcji i wysoki poziom energii życiowej.

Warunkiem skutecznego budowania wellbeing jest posiadanie przekonań o jego ważności i własnym wpływie na poszczególne aspekty życia. Równoległa praca nad zmianą przekonań jest niezbędna dla sukcesu. Równie ważnym elementem jest diagnoza obecnego stanu, którego często nie jesteśmy świadomi, i zaprojektowanie pożądanego. To sprawia, że proces budowania wellbeing jest kompleksowy.

Badanie instytutu MHA wykazało, że 75% osób doświadczyło wypalenia zawodowego, a 40% przyznało, że doświadczyło wypalenia szczególnie w związku z pandemią. Firmy zdają sobie sprawę z tego, że to, jak ludzie sobie radzą z obowiązkami zawodowymi, zależy zarówno od ich formy psychicznej i emocjonalnej, jak i fizycznej.

Nasz Program Wellbeing dla firm dostarcza pracownikom sprawdzonych i popartych badaniami inspiracji co do konkretnych metod budowania wellbeing. Wsparcie to ma formę modułowych, dynamicznych i bardzo praktycznych zdalnych webinarów. W czasie pomiędzy webinarami jest przestrzeń na wdrożenie konkretnych zmian, nawyków i działań.

Program Wellbeing składa się z następujących modułów:

  1. Osobista strategia wellbeing
  2. Równowaga praca-życie
  3. Wypalenie zawodowe
  4. Wewnętrzna równowaga
  5. Zdrowe relacje z ludźmi
  6. Kondycja umysłowa
  7. Energia życiowa
  8. Życie w zgodzie z sobą

Nasze badanie Wellbeing Check pozwala pracownikom zdiagnozować najważniejsze obszary swojego dobrostanu i działać precyzyjnie według własnych potrzeb.