background

Diagnosis

Albert Einstein powiedział, że gdyby miał godzinę na rozwiązanie problemu, to poświęciłby 55 minut na diagnozę i 5 minut na znalezienie rozwiązania. Podobnie w rozwoju organizacji i liderów przeznaczenie odpowiedniego czasu i środków na diagnozę zapewnia, że rozwiązania w postaci programów rozwojowych, szkoleń czy coachingu będą dostosowane do potrzeb i przyniosą pożądany zwrot z inwestycji. Zarówno organizacje, jak i menedżerowie potrzebują sprawdzonych i prostych narzędzi pozwalających na szybkie i precyzyjne określenie, gdzie znajdują się atuty, a gdzie tkwią luki w kluczowych umiejętnościach.

Naszym klientom oferujemy trzy sprawdzone i wysoce efektywne narzędzia diagnozy dające podstawę do skutecznego rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych: Wskaźnik Typów Meyers-Briggs (MBTI®), Wskaźnik Osobistych Stylów Komunikacji (PCSI®) i Badanie Informacji Zwrotnych 360 Stopni (BIZ.360).

 

MBTI® (Meyrs-Briggs Type Indicator®)

MBTI® to najczęściej stosowany w organizacjach test osobowości na świecie. Co roku testowi temu poddaje się ponad 2,5 miliona osób. Korzysta z niego aż 89% firm z listy Fortune 100, jak również tysiące średnich i mniejszych organizacji na całym świecie. Narzędzie to oparte jest na ponad 50 latach badań i wykorzystywane w takich obszarach jak rozwój osobisty, budowanie zespołu czy rozwój przywództwa.

Wynik testu określa, do którego z 16 typów osobowości należy badana osoba. Znajomość własnego typu wyjaśnia nam, dlaczego postępujemy tak a nie inaczej i skąd się biorą nasze mocne i słabsze strony. Znajomość typów współpracowników buduje wzajemne zrozumienie i pozwala zbudować najlepsze sposoby współpracy.

Na podstawie MBTI® można opracować zależnie od potrzeb następujące raporty: Podstawowy Profil, Wywieranie Wpływu, Dopasowanie Kariery, Podejmowanie decyzji, Raport Zespołu, Styl Komunikacji, Zarządzanie Konfliktem i Reagowanie na Stres.

MBTI stosujemy głównie:

 • Jako przygotowanie do procesu coachingowego
 • Jako przygotowanie do programu rozwoju liderów
 • W celu poprawy współpracy i komunikacji w zespole
 • W celu planowania rozwoju zawodowego i osobistego.

 

PCSI® (Personal Communication Styles Indicator®)

Rozpoznanie różnic między stylem komunikacji własnym i innych osób może znacznie zmienić nasze podejście do współpracy z nimi. Przy obecnym tempie działania i zmian najważniejsze staje się, abyśmy dysponowali sposobami efektywnego budowania relacji i osiągania bardziej strategicznych wyników. PCSI® jest narzędziem prostym, a równocześnie skutecznym w odkrywaniu różnic między stylami i metodami komunikacji. Jest to wyjątkowe narzędzie pozwalające poprawić komunikację zarówno organizacyjną, jak i osobistą.

PCSI® to narzędzie opracowane na zlecenie Corporate Coach U, którym od 1996 roku zdiagnozowano setki tysięcy osób na całym świecie. PCSI® pokazuje, jaki jest nasz styl komunikacji i współpracy. Spośród innych narzędzi posługujących się czterema typami wyróżnia się prostotą i szybkością diagnozy. Dlatego jest idealnym narzędziem do zastosowania podczas warsztatów, szkoleń lub sesji coachingowych.

PCSI stosujemy do szybkiej diagnozy podczas:

 • Warsztatów dotyczącej pracy zespołowej i komunkacji
 • Warsztatów budowania zespołu
 • Szkolenia Coaching Clinic (gdyż styl komunkacji wpływ na sposób prowadzenia coachingu)
 • Sesji coachingowej
 • Budowania zespołu projektowego.

 

BIZ.360® (Badanie Informacji Zwrotnych 360 Stopni)

Informacje zwrotne 360 stopni to metoda, za pomocą której menedżer dowiaduje się, jak osoby z jego otoczenia zawodowego oceniają poziom jego umiejętności menedżerskich i przywódczych. Informacje są przekazywane za pomocą anonimowych kwestionariuszy przez przełożonego, podwładnych, osoby na tym samym szczeblu organizacji i niekiedy również przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Oceniany menedżer otrzymuje informacje w postaci zbiorczego raportu opracowanego przez naszą firmę. Ponadto menedżer spotyka się z coachem Coach U, który pomaga mu zinterpretować wyniki i wykorzystać je do własnego rozwoju.

Wysoka efektywność BIZ.360® wynika z faktu, że informacje są przekazywane przez osoby, które znają menedżera z wielu sytuacji, często przez wiele lat, w związku z czym mają najlepszą podstawę do obiektywnej oceny.

BIZ.360® stosujemy głównie w celu:

 • Oceny poziomu kompetencji menedżerskich i przywódczych
 • Oceny potencjału menedżerskiego i przywódczego organizacji
 • Poprawy komunikacji i współpracy z podwładnymi
 • Ustalenia celów coachingu
 • Przygotowania do programu rozwoju przywództwa
 • Wdrożenia modelu kompetencji przwódczych w organizacji.