background

Empatia w biznesie

„Ludzie nie dbają o to ile wiesz aż do momentu, kiedy dowiedzą się, na ile ci na nich zależy” – John C. Maxwell.

Empatia to umiejętność czytania i rozumienia myśli, emocji i potrzeb innych ludzi. Empatia umożliwia nam porozumienie z innymi ludźmi, a to czyni nas bardziej szczęśliwymi i efektywnymi.

91% prezesów firm, według badań Businessolver, potwierdza, że empatia wpływa na wyniki finansowe ich organizacji. W tych samych badaniach 93%  pracowników twierdzi, że zostaną z pracodawcą, który jest empatyczny.

Przywództwo jest sztuką jednoczenia ludzi, którzy się często diametralnie różnią. Skuteczni przywódcy wiedzą, że pomimo różnic, wszyscy jesteśmy ludźmi z tą samą gamą uczuć, które przeżywamy i potrzeb, za których zaspokojeniem tęsknimy. Kluczowe potrzeby to potrzeba szacunku, akceptacji, zrozumienia, przynależności, bycia dostrzeganym. Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem otworzą się na ich potrzeby i uczucia.

Rozwijanie empatii w biznesie przynosi nie tylko wewnętrzne korzyści, ale także pomaga tworzyć produkty i usługi oraz docierać z nimi do klientów. Bycie empatycznym wpływa na jakość relacji z klientami. Shep Hyken mówi: „Przejdź jedną milę w butach swojego klienta”.

„Empatia w biznesie” to dwudniowy warsztat kompetencji. Co uczestnicy uzyskają w wyniku warsztatu „Empatia w biznesie”:

  • Dotarcie do motywacji współpracowników
  • Wejście na nowe poziomy słuchania
  • Wywieranie wpływu na klientów
  • Pewność siebie w wyrażaniu swoich emocji i potrzeb
  • Angażowanie pracowników
  • Rozwiązywanie konfliktów z długoterminowym skutkiem
  • Klarowna komunikacja w firmie