background

Empatia lidera

EMPATIA LIDERA

Szkolenie rozwija kompetencje budowania relacji z pracownikami i klientami opartych na zaufaniu. Uczestnicy zdobywają świadomość własnych emocji i potrzeb oraz potrafią słuchać emocji i potrzeb współpracowników. Uczestnicy rozpoznają co blokuje empatyczne połączenie i jak sobie radzić z krytyką i ocenami. Szkolenie rozwija umiejętności dawania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Program

 1. Czym jest empatia
 • Po co nam empatia
 • Objawy empatii i jej braku
 • Czy empatii można się nauczyć
 • Poziomy empatii: poznawcza, emocjonalna, potrzeb
 1. Słuchanie empatyczne
 • Słuchanie na 3 poziomach (fakty, uczucia, potrzeby)
 • Narzędzia empatycznego słuchania: Parafraza, Odzwierciedlenie
 • Bariery empatycznego słuchania – filtry i dystraktory
 1. Współpraca oparta na empatii
 • Potrzeby a oczekiwania
 • Efektywne i nieefektywne komunikowanie oczekiwań
 • 5 strategii reagowania na oczekiwania (Odrzucenie, Spełnienie, Unikanie, Kompromis, Współdziałanie)
 1. Style komunikacji – PCSI
 • Model 4 stylów komunikacji Coach U (Kierujący, Prezentujący, Mediacyjny, Strategiczny)
 • Jak każdy styl komunikuje się z innymi
 • Jak poprawić współpracę znając styl własny i drugiej osoby.
 1. Empatia w rozwiązywaniu konfliktów
 • Empatyzowanie z uczuciami, potrzebami i perspektywą drugiej strony konfliktu
 • Proces „rozpuszczania wizerunku wroga” – negatywnego wizerunku przeciwnej strony
 • Strategie rozwiązywania konfliktu oparte na empatii
 • Wykorzystanie konstruktywnego potencjału konfliktu
 1. Empatia w feedbacku
 • Znaczenie feedbacku dla poprawy współpracy
 • Model feedbacku FUS
 • Feedback dyrektywny i feedback oparty na empatii
 • Uczucia i potrzeby nadawcy – używanie komunikatu JA
 • Zauważanie emocji i potrzeb odbiorcy. Dostosowanie przekazu.
 1. Asertywność
 • Respektowanie granic własnych i drugiej osoby
 • Reakcja asertywna, agresywna i pasywna
 • Asertywność a empatia
 • Techniki asertywnej komunikacji
 1. Zaufanie
 • Zaufanie jako warunek efektywnej współpracy opartej na empatii
 • Czynniki budujące i podważające zaufanie

Długość: 1 dzień

background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl