background

Diversity & Inclusion 2.0

Stwórzmy świat, w którym każdy jest szanowany
i może być sobą.

“Różnorodność jest potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej,
dzięki któremu firmy mogą pozyskać ludzi o rozmaitych talentach i punktach widzenia,
mogących poradzić sobie ze złożonością i z niepewnością wciąż zmieniającego się środowiska w XXI wieku.
Innymi słowy, jeżeli będziesz we właściwy sposób sprawować przywództwo,
poprzez różnorodność osiągniesz przewagę konkurencyjną.
Jeżeli tego nie będziesz należycie robić, utracisz ją.”
– John R. Schermerhorn

DIVERSITY & INCLUSION

Szkolenia Diversity & Inclusion (Różnorodność i Włączanie, w skrócie D&I) uczą, jak tworzyć bardziej różnorodną i inkluzywną organizację, w której każdy jest szanowany i może być sobą – niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, wieku, orientacji seksualnej i innych cech. Uczestnicy dowiadują się, jak powstają uprzedzenia, jakie są ich skutki i jak im przeciwdziałać z pozycji współpracownika czy lidera. Szkolenia z tej serii pozwalają poznać pozytywny wpływ różnorodności i inkluzywności na zaangażowanie pracowników, innowacyjność i klientocentryczność firmy. Dostarczają one również praktycznych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie motywacji i komunikacji D&I. Warsztaty prowadzone są przez trenerów osobiście zaangażowanych w działania antydyskryminacyjne, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i licznymi przykładami z rozwijania D&I w praktyce.

Program

1.     Zrozumienie i akceptowanie różnic

 • Korzyści z budowania różnorodności
 • 3 wymiary różnic: tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna), tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy religijne, polityczne), tożsamość organizacyjna (staż pracy, stanowisko, branże).
 • „Nieświadome uprzedzenia” (unconscious bias)
 • Świadoma i nieświadoma dyskryminacja
 • Różnice między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją
 • Inkluzywna rekrutacja

2.     Efektywna komunikacja w różnorodnych zespołach

 • Wyzwania menedżera różnorodnego zespołu
 • Jak budować poczucie przynależności w miejscu pracy
 • Skuteczna komunikacja pomimo różnic indywidualnych
 • Inkluzywny język, terminologia i podejście oraz narzędzia pozwalające śledzić ten język
 • Szacunek dla różnic w informacjach zwrotnych

3.     Budowanie kultury szacunku i akceptacji

 • Przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów
 • Bycie przykładem jako lider zespołu
 • Przeciwdziałanie konfliktom wynikającym z różnic
 • Zapobieganie sytuacjom wykluczania i unikania współpracy
 • Prowadzenie trudnych rozmów

Długość: 1 dzień

background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl