background

CSR - WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ PORTA

Wizja świata jako jednej wielkiej rodziny, która jest pełna różnic i miłości.

„Wszystko co twórcze w ludzkiej egzystencji, twórcze ze swojego przyrodzenia
i nieodwracalnej natury, ma swe źródło w ludzkiej różnorodności.
I to nie różnorodność ludzka obraca się w bratobójcze masakry,
lecz niezgoda na nią i zamiar postawienia za wszelką cenę na swoim.
Warunkiem przedwstępnym pokoju, solidarności
i życzliwej między ludźmi współpracy jest zgoda
na wielość sposobów bycia człowiekiem
i gotowość do przyjęcia modelu współżycia, jakiego ta wielość wymaga.”

– Zygmunt Bauman

Założycielką i prezeską fundacji Porta jest Lidka Nwolisa. Corporate Coach U Poland wspiera misję fundacji, a więc i wszystkich tych, którzy zmagają się z wykluczeniem i dyskryminacją z powodu swojej inności, niezaspokojonych potrzeb, patologii, rasizmu, nietolerancji, niewiedzy czy społecznego ostracyzmu.

Wierzymy w wizję świata jako jednej wielkiej rodziny,
która jest pełna różnic i miłości.

Różnorodność jest oznaką prawdziwego rozwoju.
Niezależnie od tego, co nas różni – pochodzenie, kolor skóry, płeć, wyznanie, przekonania – mamy obowiązek okazywać sobie szacunek, dawać wsparcie i uczyć się od siebie.

Fundacja Porta - logo