background

Corporate Coach U Poland

Jesteśmy wiodącą na rynku firmą oferującą rozwiązania z zakresu rozwoju przywództwa. Pomagamy liderom zarządzać na strategicznym poziomie, tworzyć silne zespoły i budować zaangażowanie pracowników. Wspieramy rozwój liderów poprzez szkolenia, coaching i kompleksowe programy rozwoju. Nasze programy szkoleniowe i coachingowe spełniają standardy największej na świecie międzynarodowej organizacji coachingowej, International Coach Federation (ICF).

Jesteśmy firmą, której założyciele tworzyli podwaliny coachingu biznesowego, zarówno w Polsce jak i na świecie. Coach U i ICF łączy  osoba założyciela obu organizacji, Thomasa Leonarda, powszechnie uznawanego za „ojca” coachingu. Założyciele Coach U w Polsce, Lidia Nwolisa i Bogdan Łapiński, byli również pierwszym zarządem utworzonego w 2005 roku pierwszego oddziału ICF w Polsce. Lidia Nwolisa jest pierwszym w Polsce akredytowanym coachem ICF.

Corporate Coach U Inc jest największym światowym dostawcą szkoleń, produktów i usług coachingowych. Od chwili założenia w 1992 roku firma wyszkoliła ponad 10.000 coachów w ponad 50 krajach. Dzięki programom szkoleniowym Coach U umiejętności coachingowe zdobyło ponad 150.000 menedżerów i liderów na całym świecie. Większość dotychczasowych prezesów ICF to absolwenci Coach U. Coach U wywarło znaczący wpływ na jakość współczesnego coachingu wydając w 2005 roku pierwsze akademickie podręczniki coachingu i w ten sposób podnosząc standardy tego zawodu. Główna siedziba firmy mieści się w USA, a jej oddziały znajdują się obecnie w Europie, Azji, Australii i Ameryce Południowej.