background

Coaching

Tak naprawdę wiemy co myślimy wtedy kiedy słyszymy siebie mówiącego. Jednak im wyżej jesteśmy w strukturze organizacji tym mniej jest osób, którym możemy powiedzieć wszystko. I to jest powód, dla którego wielcy liderzy mają coachów lub mentorów. Wśród nich jest Barack Obama, Bill Gates, Larry Page, Michael Dell czy Eric Schmidt. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś nastawiony na sukces lub rywalizację, osiąganie jest w rzeczywistości sportem zespołowym. A im wyżej awansujesz w hierarchii organizacji, tym mniej masz wokół siebie osób, od których możesz uzyskać szczery feedback czy obiektywne spojrzenie. Badania pokazują że ok. 50% firm korzysta z zewnętrznych coachów i że ponad 50% dyrektorów ma lub miało coacha. Z wielu badań wynika także, iż  zwrot z inwestycji w coaching wynosi średnio 600%.

Obszary, w których pomaga coaching menedżerski to m.in:

 • Przygotowanie do objęcia wyższego stanowiska lub większego zakresu odpowiedzialności
 • Rozwój zdolności przywódczych
 • Planowanie strategiczne i tworzenie wizji
 • Rozumienie dynamiki organizacji i kwestii kulturowych
 • Efektywność komunikacji w zarządzie
 • Sprawne poruszanie się po dynamice zespołów
 • Poprawa relacji międzyludzkich
 • Radzenie sobie ze stresem i równowaga między życiem zawodowym a osobistym

 

Korzyści coachingu dla menedżerów to m.in.:

 • Lepsze relacje ze współpracownikami
 • Większa zdolność krytycznego myślenia
 • Większa pewność siebie
 • Skuteczniejsza współpraca
 • Skuteczniejsze prezentowanie swoich pomysłów
 • Innowacja i efektywne wprowadzanie zmian
 • Poprawa komunikacji
 • Lepsze zarządzanie czasem
 • Większa równowaga między pracą a życiem osobistym
 • Większa odporność na stres.