background

Coaching

„Everyone needs a coach”
– Bill Gates

Coaching to interaktywny proces rozwoju, który łączy najlepsze narzędzia psychologiczne z efektywnością biznesu. Executive coaching jest procesem mającym na celu poprawę zdolności przywódczych i wydajności menedżerów wysokiego szczebla.

Tak naprawdę wiemy co myślimy tylko wtedy, kiedy słyszymy siebie mówiącego. Jednak im wyżej jesteśmy w strukturze organizacji tym mniej jest osób,
którym możemy powiedzieć wszystko.
I to jest powód, dla którego wielcy liderzy mają coachów lub mentorów. Wśród nich jest Barack Obama, Bill Gates, Larry Page, Michael Dell czy Eric Schmidt.
Badania pokazują że ok. 50% firm korzysta z zewnętrznych coachów i że ponad 50% dyrektorów ma lub miało coacha.
Z wielu badań wynika także, iż zwrot z inwestycji w coaching wynosi średnio 600% (!)

Menedżerów współpracujących z coachem można porównać do zawodowych sportowców, którzy zatrudniają profesjonalistów wspierających ich w utrzymaniu formy fizycznej, zdrowia
oraz kształtowaniu odpowiedniego podejścia mentalnego.
Coaching często jest kluczowym elementem w procesie dalszego rozwoju, doskonalenia się i finalnie osiągania lepszych efektów biznesowych w krótszym czasie.

W Corporate Coach U Poland najczęściej realizujemy programy coachingu składające się z 6 do 10 sesji coachingowych trwających do 1,5 godziny i przeprowadzanych średnio co 2-3 tygodnie. Z naszych doświadczeń wynika, że taka liczba sesji i ich częstotliwość jest optymalna dla osiągnięcia celów coachingowych. Zależnie od obszaru rozwojowego, nad którym pracuje menedżer, coach korzysta z narzędzi znajdujących się w zasobach Coach U, takich jak kwestionariusze, listy kontrolne, narzędzia do pomiaru i podsumowań.
Może też sugerować menedżerowi zapoznanie się z zalecanymi materiałami w postaci tekstowej, audio lub wideo.

„Dla mnie coaching to sposób myślenia i bycia,
który jest oparty na wierze w zarówno we własne możliwości,
jak i potencjał współpracowników.
Ta wiara powstrzymuje przed dawaniem dobrych rad
i narzucaniem gotowych rozwiązań.
Dzięki temu powstają rozwiązania znacznie bardziej innowacyjne.
Coachingowa obecność pozwala budować głębsze relacje.
Wysoka jakość uwagi sprawia, że ludzie czują się zauważeni i ważni,
chcą współpracować dłużej i więcej.”
– Lidka Nwolisa

Obszary, w których coaching menedżerski może zrobić realną zmianę to m.in:

 • Przygotowanie do objęcia wyższego stanowiska lub większego zakresu odpowiedzialności
 • Rozwój zdolności przywódczych
 • Planowanie strategiczne i tworzenie wizji
 • Rozumienie dynamiki organizacji i kwestii kulturowych
 • Efektywność komunikacji w zarządzie
 • Sprawne poruszanie się po dynamice zespołów
 • Poprawa relacji międzyludzkich
 • Radzenie sobie ze stresem i równowaga między życiem zawodowym a osobistym

Korzyści coachingu dla menedżerów to m.in.:

 • Lepsze relacje ze współpracownikami
 • Większa zdolność krytycznego myślenia
 • Większa pewność siebie
 • Skuteczniejsza współpraca
 • Skuteczniejsze prezentowanie swoich pomysłów
 • Innowacja i efektywne wprowadzanie zmian
 • Poprawa komunikacji
 • Lepsze zarządzanie czasem
 • Większa równowaga między pracą a życiem osobistym
 • Większa odporność na stres.
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl