background

Coaching Zespołu

To metoda pracy zespołowej wykorzystująca techniki coachingowe. W procesie coachingu zespół pracuje nad relacjami wewnętrznymi oraz zadaniami w zespole. Ponadto zespół może pracować nad  relacjami zewnętrznymi i swoim wizerunkiem w organizacji. Po wstępnym etapie diagnozy funkcjonowania, zespół decyduje nad czym będzie pracować i jak to osiągnie. Coach towarzyszy zespołowi proponując poszczególne aktywności, ale nie daje gotowych rozwiązań. Coach działa w porozumieniu z przełożonym zespołu. Daje to trwałe rezultaty zakorzenione w realnych relacjach i realnym kontekście biznesowym.

Ta metoda pracy jest szczególnie polecana dla:

  • Nowo powstających zespołów
  • Zespołów w kryzysie
  • Zespołów w konflikcie
  • Zespołów z procesie zmiany organizacyjnej
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl