page-header

Coaching indywidualny

Corporate Coach U Poland oferuje profesjonalny coaching indywidualny dla średniego i najwyższego szczebla kadry zarządzającej spełniający światowe standardy jakości.

Coaching indywidualny dostarcza liderom możliwości szybszego osiągnięcia celów, skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami biznesowymi oraz rozwinięcia kluczowych kompetencji. Programy coachingu indywidualnego CCUP są zorientowane na odkrywanie potencjału i pozytywną zmianę zachowań. Efekty coachingu są widoczne poprzez osiąganie wyższych wyników, rozwój kluczowych kompetencji, dynamikę zespołów oraz efektywnośc biznesu.

Dysponujemy zespołem doświadczonych coachów, którzy są w stanie profesjonalnie zrealizować każdy program.

background
Programy coachingu indywidualnego CCUP składają się z najstępujacych etapów:
  • Zawarcie kontraktu – rozmowy pomiędzy coachem, osobą coachowaną (klientem coachingowym) oraz osobą reprezentującą organizację; najczęściej bezpośrednim przełożonym (sponsorem), podczas których uzgadniane są cele programu coachingu. Etap ten zapewnia klarowność oczekiwań oraz rezultatów coachingu.
  • Diagnoza potrzeb – zebranie informacji i feedbacku na temat klienta coachingowego poprzez kwestionariusze, bezpośrednie wywiady ze współpracownikami oraz testy. Wyniki diagnozy są omawiane podczas pierwszej sesji coachingu.
  • Cele coachingowe – sprecyzowanie celów na coaching oraz mierników sukcesu, które będą podstawą do zmierzenia efektywności procesu coachingu.
  • Sesje coachingowe – formalne sesje coachingowe oraz nieformalne telefoniczne i mailowe kontakty z coachem w kwestiach pojawiających się między sesjami coachingowymi.
  • Zmierzenie efektywności – podczas programu coachingu dwie sesje; w połowie oraz na końcu, są poświęcone ocenie postępów i pomiarowi efektywności. W sesjach tych uczestniczą coach, klient coachingowy oraz sponsor.
  • Plan działania – plan kontynuacji działań służących utrzymaniu efektów coachingu w dalszej pracy. Plan służy samodzielnemu budowaniu motywacji oraz sprawdzaniu osiągnięć w stosunku do założonych planów.