Coaching Clinic

Szkolenie to oznacza wymierne korzyści dla Ciebie i Twojej Firmy.

Dwudniowe (16 godzin), interaktywne szkolenie kompleksowo kształtujące praktyczne umiejętności coachingowe w kontekście biznesowym. Programowo dostosowane do potrzeb managerów wyższych szczebli oraz działów HR. Ukończenie szkolenia poświadczone jest międzynarodowym dyplomem Coach U.

O skuteczności szkolenia Coaching Clinic® przekonało się już ponad 150.000 menedżerów oraz kilkaset organizacji na całym świecie. Corporate Coach U Poland z sukcesem przeprowadziło je m.in. w największych polskich organizacjach.

To konkretna wiedza i narzędzia określane jak praktyczne umiejętności coachingowe, które w krótkim czasie przyczyniają się do:

Szkolenie to oznacza wymierne korzyści dla Ciebie i Twojej Firmy. To konkretna wiedza i narzędzia określane jak praktyczne umiejętności coachingowe, które w krótkim czasie przyczyniają się do:
 • wzrostu kreatywności i samodzielności pracowników i współpracowników,
 • większej satysfakcji z pracy,
 • utrzymania kluczowych pracowników w firmie,
 •  szybszego rozwoju pracowników o dużym potencjale,
 • poprawy skuteczności komunikacji w organizacji,
 • lepszego działania w ramach zespołów i organizacji, 
 •  zwiększenia zaangażowania pracowników w realizacje celów osobistych i zawodowych.
Warsztat ma wysoce interaktywny charakter. Prezentacja i wykład wypełniają ok. 20% czasu programu. Trenerzy prowadzący warsztaty posiadają bogate doświadczenie biznesowe i wieloletnia praktykę w charakterze executive coachów, dzięki czemu w sposób wiarygodny pokazują, jak łączyć role lidera i coacha. Ukończenie szkolenia poświadczone jest certyfikatem.

Uczestnicy szkolenia Coaching Clinic® m.in.: 

 • poznają model 5 kroków rozmowy coachingowej, ćwiczą prowadzenie rozmów coachingowych na przykładach z własnej pracy,
 • poznają własny styl coachingowy poprzez unikalne narzędzie diagnostyczne PCSI®, 
 • tworzą szczegółowy plan rozwijania pracowników poprzez coaching, 
 • uczą się skutecznego zarządzania (pracownikami, celami, projektami, klientami, sukcesja, zmianą).

Szkolenie Coaching Clinic® to najszybszy i najskuteczniejszy sposób do wprowadzania i udoskonalenia kultury coachingowej w Twojej Firmie.

Program szkolenia dostosowujemy do potrzeb uczestników oferując np. Coaching Clinic® dla zarządów czy działów sprzedaży. Szkolenie prowadzimy zarówno w wersji zamkniętej dla jednej firmy, jak i w wersji otwartej.