background

Coaching Clinic

“Prawdziwy lider musi mieć odwagę, aby podejmować twarde decyzje i wrażliwość, aby słyszeć potrzeby ludzi” powiedział kiedyś sławny amerykański generał Douglas MacArthur. Przywództwo które łączy twardość i dyrektywność z wrażliwością i słuchaniem nazywamy coachingowym. Wiele badań i doświadczenia licznych organizacji pokazują, że taki styl przywództwa najskuteczniej buduje i utrwala zaangażowanie ludzi. Takiego przywództwa oczekują w coraz większym stopniu nowe pokolenia pracowników, tzw. millenialsi. Potwierdza to Kathrin Menges, wiceprezes HR w światowym zarządzie firmy Henkel, według której młode pokolenie jest zainteresowane pracą z pasją, co wymusza na firmach rozwój angażującego przywództwa łączącego cele firmy z aspiracjami pracowników .

Jednocześnie badania pokazują, że taki styl jest dla menedżerów najtrudniejszy. Czy lubimy mówić innym, co mają robić? Większość z nas tak. Czy lubimy, gdy ktoś mówi nam, co mamy robić? Większość z nas nie! Ten paradoks powoduje, że coachingowe przywództwo jest dla menedżerów wyzwaniem.

Program Coaching Clinic odpowiada na to wyzwanie, pomagając menedżerom stać się liderami łączącymi osiąganie twardych wyników z koncentracją na zaangażowaniu pracowników.

Coaching Clinic to najbardziej renomowany program coachingu menedżerskiego na świecie, w którym wzięło udział ponad 150 tysięcy menedżerów i liderów.

Coaching Clinic to dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy otrzymują szereg konkretnych narzędzi, które mogą zastosować od razu w organizacji, takich jak model rozmowy coachingowej.

Co uczestnicy uzyskają w wyniku warsztatów Coaching Clinic?

Uczestnicy warsztatów twierdzą, że zastosowanie umiejętności coachingowych rozwijanych podczas warsztatów powoduje:

  • wzrost kreatywności i samodzielności ich pracowników;
  • ich większą satysfakcję z pracy;
  • utrzymanie kluczowych pracowników;
  • szybszy rozwój pracowników o dużym potencjale;
  • lepszą i bardziej konstruktywną komunikację w organizacji;
  • bardziej udaną współpracę w ramach zespołów i organizacji;
  • większe zaangażowanie pracowników w realizację celów.