background

BIZ.360® w zespole

Badanie Informacji Zwrotnych 360 Stopni

Sztuka menedżerskiego feedbacku.

„Codziennie rano powtarzam sobie:
Żadna z rzeczy, które dzisiaj powiem, niczego mnie nie nauczy.
Jeśli zatem chcę dowiedzieć się czegoś nowego, to muszę słuchać”.
– Larry King

BIZ.360® W ZESPOLE

Informacje zwrotne 360 stopni to metoda, za pomocą której menedżer dowiaduje się, jak osoby z jego otoczenia zawodowego oceniają poziom jego umiejętności menedżerskich i przywódczych. Informacje są przekazywane za pomocą anonimowych kwestionariuszy przez przełożonego, podwładnych, osoby na tym samym szczeblu organizacji i niekiedy również przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Oceniany menedżer otrzymuje informacje w postaci zbiorczego raportu opracowanego przez naszą firmę. Ponadto menedżer spotyka się z coachem Coach U, który pomaga mu zinterpretować wyniki i wykorzystać je do własnego rozwoju.
Wysoka efektywność BIZ.360® wynika z faktu, że informacje są przekazywane przez osoby, które znają menedżera z wielu sytuacji, często przez wiele lat, w związku z czym mają najlepszą podstawę do obiektywnej oceny.
BIZ.360® stosujemy głównie w celu:
• Oceny poziomu kompetencji menedżerskich i przywódczych
• Oceny potencjału menedżerskiego i przywódczego organizacji
• Poprawy komunikacji i współpracy z podwładnymi
• Ustalenia celów coachingu
• Przygotowania do programu rozwoju przywództwa
• Wdrożenia modelu kompetencji przywódczych w organizacji.
background

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej
i umówić się z naszym trenerem-coachem:
kontakt@coachu.pl