background

Akademia Lidera

Astronauta NASA, Ron Garan mający na swoim koncie ponad 6 godzin spaceru kosmicznego tak opisuje swoje przeżycie, gdy po raz pierwszy zobaczył z kosmosu kulę ziemską: „Widok Ziemi z kosmosu dał mi wyjątkową perspektywę – coś, co nazwałem perspektywą orbitalną. Częścią tego jest świadomość, że wszyscy podróżujemy wspólnie na tej samej planecie i jeśli spojrzymy na świat z tej perspektywy, to uświadomimy sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych.”

Podobnie dzieje się z liderem, który dzięki nowym doświadczeniom przezwycięża myślenie silosowe i zaczyna widzieć organizację i biznes z coraz szerszej perspektywy, a nie z perspektywy swojego działu lub funkcji. Może wtedy dostrzec, że gdyby wszyscy pracownicy mieli wspólną wizję organizacji, to jej siła i efektywność byłaby nieporównanie większa. Bez szerokiej perspektywy menedżerów nie jest możliwa ich dojrzałość przywódcza, niezbędna do rozwoju biznesu i organizacji.

Wobec nowych wyzwań otoczenia biznesowego zmieniają się też oczekiwania wobec liderów: wzrosło znaczenie budowania zaangażowania, podejmowania ryzyka innowacji czy budowania autentycznych relacji. Aby menedżerowi spełnili te oczekiwania, firmy muszą zainwestować w ich przyspieszony rozwój. Inaczej nie poprawimy szybko obecnej sytuacji, kiedy aż 75% firm twierdzi, że nie ma wystarczającej liczby liderów zdolnych sprostać przyszłym wyzwaniom biznesowym (DDI, 2016).

Nasza Akademia Lidera została stworzona w odpowiedzi na specyficzne potrzeby rozwoju dzisiejszych liderów. Jednym z jej wyróżników, bardzo cenionym przez naszych klientów, jest stwarzanie uczestnikom okazji do myślenia i działania z perspektywy Zarządu firmy. Uzyskujemy to poprzez połączenie działań stricte rozwojowych, takich jak warsztaty czy coaching, z pracą nad projektami biznesowymi zleconymi członkom Akademii przez Zarząd firmy.

Akademia Lidera jest programem realizowanym wewnątrz firmy i dostosowanym ściśle do potrzeb jej liderów. Uczestnikami jest 6-14 menedżerów wytypowanych jako pracownicy z wysokim potencjałem (high potentials). Program trwa od 6 do 12 miesięcy i jest prowadzony przez trenerów i coachów z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Elementy Akademii to:

 • 6 dynamicznych warsztatów poświęconych różnym obszarom przywództwa
 • projekty biznesowe (1 lub 2, zależnie od liczby uczestników)
 • coaching indywidualny (opcja)
 • coaching liderów zespołów projektowych
 • diagnoza kompetencji przywódczych przed i po programie.

 

Dzięki Akademii Lidera:

 • wzrasta dojrzałość biznesowa liderów
 • młodzi liderzy wnoszą więcej innowacyjności do firmy
 • wzrasta zaangażowanie pracowników firmy
 • firma efektywnie wykorzystuje potencjał swoich menedżerów
 • wzrasta pula sukcesorów na wyższe stanowiska
 • wzrasta zaangażowanie menedżerów
 • spada fluktuacja na stanowiskach menedżerskich i wykonawczych
 • firma wdraża więcej innowacji
 • organizacja jest lepiej przygotowana do zmian i nowych wyzwań
 • łatwiej jest pozyskać i zatrzymać w firmie najlepszych liderów